Odsłon:

0531457
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
128
192
518
10128
11250
531457
IP: 3.238.121.7
2024-07-25 06:31

Modlitwy do św. Andrzeja Boboli

MODLITWA WSTĘPNA

Ojcze nasz; 3 Zdrowaś, Chwała Ojcu...

Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swój apostolski żywot: błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś; wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie...

Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże; zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami ,

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami,

Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci, módl się za nami,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała, módl się za nami,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami,

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa, módl się za nami,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga,

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali,

uproś nam u Boga

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali
z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI JAKO PATRONA POLSKI

Święty Andrzeju Bobolo,

nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława,

patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem

w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,

a Twoja świętość uznana została

przy końcu drugiej Rzeczypospolitej,

której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia,

tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas

w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa,

Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju,

Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków

w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać

pośród wszystkich doświadczeń

osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę

Bożego pokoju i jedności,

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać

sprawy własne i sprawy Narodu

w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności

wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość,

gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo,

oręduj za nami u Pana.

Amen.

RÓŻNE MODLITWY DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

MODLITWA PORANNA

Już dzień chwalebny jaśnieje

I nową radość przynosi,

Bo Andrzej oddal swe życie

Za zjednoczenie Kościoła.

O ciesz się, polska kraino,

Że zasłużyłaś na syna,

Którego śmierć opromienia

Prawdziwej wiary wspólnotę!

Przez winę pychy rozdarto

Jedyną szatę Chrystusa,

Niech krew i miłość Andrzeja

Wybłaga jej połączenie.

Bo ileż poniósł on trudów,

By do jednego Pasterza

Zwiedzionych przywieść na powrót

I w jednej wierze zachować!

Andrzeju, Boży rycerzu,

Gdy dziś sławimy hymnami

Pamiątkę twego męczeństwa,

Oręduj w niebie za nami.

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO

(Na początek nabożeństwa lub na co dzień)

Święty Andrzeju Bobolo,

który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

że cały się poświęciłeś na Jego służbę,

wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią!

Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie,

byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie

w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

Amen.

MODLITWA O WZROST CHRZEŚCIJAŃSTWA

W EUROPIE WSCHODNIEJ

Boże, dobry Ojcze, Jan Paweł II powierzył Matce Twojego Syna w sposób szczególny narody, które w Roku Maryjnym obchodziły szóste stulecie i milenium przyjęcia Ewangelii. Wśród tych narodów pracował kiedyś Twój sługa, święty Andrzej Bobola. Potem jego kult jednoczył zarówno katolików, jak i prawosławnych. Niech nasz kresowy Męczennik będzie znakiem prorockim, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, ale także tego, co ma połączyć. Niech Apostoł Polski, Litwy i Rusi przyczynia się do nieustannego wzrastania chrześcijaństwa na wschodzie Europy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O MIŁOŚĆ DO ŚWIĘTEJ WIARY

Święty Andrzeju, któryś z miłości ku Bogu i świętej wierze życie swoje położył i wiele mąk wycierpiał, uproś nam wielką gorliwość o chwałę Boga, wierność w wykonywaniu naszych obowiązków i żywe a nieugięte przywiązanie do świętej wiary i Stolicy Apostolskiej. Módl się za nami, abyśmy za twoim przykładem ukochali świętą wiarę katolicką i gotowi byli w jej obronie znieść wszelkie prześladowanie i cierpienie. Amen.

MODLITWA O NAWRÓCENIE SCHIZMATYKÓW I HERETYKÓW

Boże, miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, w którego ręku są serca ludzkie, prosimy Cię przez zasługi świętego Andrzeja, Męczennika Twego, abyś błądzących braci naszych natchnął duchem jedności i zgody. Spraw to, Boże, abyśmy wszyscy połączeni świętym węzłem wiary katolickiej, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali, a potem tej nagrody dostąpili, którą zgotowałeś miłującym Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA MŁODZIEŻ I SPOŁECZEŃSTWO

Wielki przed Bogiem obrońco wiary świętej i sławny Męczenniku w obronie prawdy, św. Andrzeju, racz z tą samą gorliwością wspierać nas swymi modłami w niebie, z jaką pracowałeś dla zbawienia dusz bratnich na ziemi. Ty, któryś był wzorem młodzieży w młodości swojej, uproś skuteczną łaskę młodzieży naszej, by, zawróciwszy z manowców i wirów świata, weszła na drogi ewangeliczne, drogi mądrości i prawdy. Wstaw się skutecznie do Boga, o święty Męczenniku, za społeczeństwem katolickim, które tak bardzo odstępuje od zasad wiary św., tej wiary, za którą ty tyle cierpień, a wreszcie śmierć samą poniosłeś. Uproś nam tę łaskę, by społeczeństwo nasze okazało, że jest prawdziwie katolickim w życiu i w czynach. Wzbudź wśród nas przyczyną swoją wiernych naśladowców twoich, którzy by jak ty odważnie i mężnie szli w ogień prześladowania i cierpień za ginącymi w błędach duszami, by je oświecać i wskazywać im drogę prawdy i zbawienia. Uproś nam, o święty kapłanie, żarliwych i świątobliwych kapłanów, którzy by nie kładli granic gorliwości i poświęcenia się około zbawienia ludzkiego. Amen.

www.bukowa.zamojskolubaczowska.pl

Copyright © 2018. 

All Rights Reserved.