Odsłon:

0531455
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
126
192
516
10126
11250
531455
IP: 3.238.121.7
2024-07-25 06:29

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2024

Papieskie i parafialne intencje modlitw na rok 2024

Styczeń

Intencja papieska: O dar różnorodności w Kościele.

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Intencja parafialna: Za poczęte dzieci.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, aby poczęte dziecko, które jest darem Bożym, było przyjęte w rodzinie z miłością, radością , odwagą i ufnością, a poprzez Sakrament Chrztu Świętego stało się świątynią Ducha Świętego.

Luty

Intencja papieska: Za chorych terminalnie.

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jaki ludzkim.

Intencja parafialna: Za młode pokolenie.

Za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli, módlmy się, aby młode pokolenie w dobie dominującego materializmu, konsumpcji i zepsucia wytrwało w wierze w Boga i nie zagubiło wartości chrześcijańskich.

Marzec

Intencja papieska: Za współczesnych męczenników.

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Intencja parafialna: Za młodzież.

Módlmy się za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli za młodzież, aby dążenie do odniesienia sukcesu w życiu zasadzało się na wierze w Boga Najwyższego i zachowaniu wartości chrześcijańskich.

Kwiecień

Intencja papieska: O docenianie roli kobiet.

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Intencja parafialna: Za wrogów Kościoła i grzeszników.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Faustyny o miłosierdzie i łaskę nawrócenia dla grzeszników i wrogów Kościoła.

Maj

Intencja papieska: Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów.

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Intencja parafialna: Za młode małżeństwa.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o trwałość małżeństw, aby miłość
i przysięga małżeńska cementowały wspólne cele i wspólne życie.

Czerwiec

Intencja papieska: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju.

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Intencja parafialna: Za ludzi starszych, chorych i samotnych.

Módlmy się za ludzi starszych, chorych i samotnych, aby umieli przyjąć krzyż choroby, cierpienia oraz samotności.

Lipiec

Intencja papieska: Za duszpasterstwo chorych.

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja parafialna: Za dzieci i młodzież.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za dzieci, młodzież, by wzrastali dla chwały i uwielbienia Boga. Święty Józefie, ty byłeś wychowawcą Zbawiciela świata. Weź nasze dzieci i młodzież pod Swoją opiekę i prowadź do zbawienia na drogach życia.

Sierpień

Intencja papieska: Za przywódców politycznych.

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Intencja parafialna: Za naszą ojczyznę.

Módlmy się za wstawiennictwem Maryi za Polskę, by wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, i aby wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.

Wrzesień

Intencja papieska: Za cierpiącą ziemię.

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Intencja parafialna. Za młodych rozeznających swoja drogę życiową.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, aby młodzi ludzie słuchali natchnień Ducha Świętego, a powołani do kapłaństwa i życia zakonnego odważnie podjęli Boże zaproszenie.

Październik

Intencja papieska: Za wspólną misję.

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Intencja parafialna: Za rodziny naszej Parafii.

Módlmy się o umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

Listopad

Intencja papieska: Za osoby, które straciły dzieci.

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Intencja parafialna: Za Zmarłych.

Módlmy się za zmarłych członków Żywego Różańca, a także zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg przyjął ich do Swojej chwały.

Grudzień

Intencja papieska: Za pielgrzymów nadziei.

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Intencja parafialna: Za Papieża.

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu Wspólnocie Kościoła.

www.bukowa.zamojskolubaczowska.pl

Copyright © 2018. 

All Rights Reserved.