Odsłon:

0531490
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
161
192
551
10161
11250
531490
IP: 3.238.121.7
2024-07-25 07:24

Liturgia św. Andrzeja Boboli

PIERWSZE CZYTANIE Ap 12, 10-12

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia swego aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 34(33)

 

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem, *

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Wysławiajcie ze mną Pana, *

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1, 10-13, 17-18

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was łamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest po­dzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 17, 19

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,

aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 17, 20-26

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: "Ojcze Święty proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

I chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stali się jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i  żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją. którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga, który poświęcił swojego Jednorodzonego Syna dla zbawienia człowieka zanieśmy wspólne błagania:

1. Módlmy się za Kościół doznający prześladowań w różnych zakątkach ziemi, aby mężnie dźwigał swój krzyż i wytrwał w wierności aż do końca. Ciebie prosimy.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, Polskę, aby odznaczała się ładem moralnym, praworządnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Ciebie prosimy.

3. Módlmy się za jezuitów, aby ich modlitwa, apostolstwo i wierność złożonym zobowiązaniom przynosiły obfite owoce dla Ludu Bożego i całego świata. Ciebie prosimy.

4. Módlmy się za nieuleczalnie chorych, za przeżywających różne kryzysy i za znajdujących się w niebezpieczeństwie, aby otrzymali to, czego najbardziej pragną i potrzebują. Ciebie prosimy.

5. Módlmy się za naszych zmarłych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, aby cieszyli się pokojem wiecznym. Ciebie prosimy.

6. Módlmy się za wszystkich uczestników tej liturgii, abyśmy pośród codziennych zajęć pamiętali o przynależności do Chrystusa. Ciebie prosimy.

Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Andrzeja, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoją opieką i wspieraj we wszystkich przeciwnościach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

www.bukowa.zamojskolubaczowska.pl

Copyright © 2018. 

All Rights Reserved.